Podpora a servis

Záruka, servis, podpora produktov a riešenie problémov

Všetky naše počítače majú záruku 24 mesiacov. Je možné zakúpiť rozšírenú záruku na 3 roky.

Zabezpečujeme záručnú aj pozáručnú opravu našich počítačov.

Produkty ostatných výrobcov posielame do autorizovaných servisných stredísk.

Ak máte problém s naším počítačom, neváhajte nás kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky.

 

Ovládače a softvér

Ovládače a návod na použitie pre PASSIVE PC MINI
 

Ochrana pred elektrostatickým výbojom

Veľa elektrických súčiastok, ako polovodiče, elektronické jednotky a obvodové dosky, môžu byť neopraviteľne poškodené elektrostatickým výbojom. Často sa takéto poškodenie prejaví až po nejakej dobe, často po mesiacoch. Preto prísne dodržiavame počas skladania aj opravy počítača zásady ochrany pred elektrostatickým výbojom.